se amar keu noy

tabo akaser shobcheye ujjol je tara, sobai jake bole shondha tara , bhore drobo tara, take ami naaam diyeche "shabnam"